umów wizytę

klinika medyczna balanced med kielce
balanced med kielce

Warto wiedzieć

objawy negatywne schizofrenii

Objawy negatywne schizofrenii

Objawy negatywne mogą się przejawiać m.in. wspomnianym już, stopniowym wycofywaniem się z dotychczasowych aktywności (np. zawodowych, szkolnych, hobby) i relacji międzyludzkich aż do całkowitej utraty zainteresowań i wycofania społecznego, a nawet unikania innych osób („On/ona w ogóle nie chce wychodzić z domu”, „Jak ktoś do nas przychodzi, to się zamyka w swoim pokoju i nie chce tam nikogo wpuścić, często nawet własnej rodziny”). Może temu towarzyszyć tzw. zobojętnienie uczuciowe („Wszystko mi jedno”, „Rób co chcesz”), czy też tzw. afekt blady („spłycone przeżywanie”, zmniejszenie wyrażania emocji lub nawet brak ich wyrażania) oraz upośledzenie zdolności do komunikacji z otoczeniem za pośrednictwem mimiki, gestów i postawy ciała.

Inne objawy negatywne to:

  • abulia (tj. „bezczynność” jako efekt braku zdolności czy ograniczonej zdolności do planowania i podejmowania działań o określonym, złożonym celu),
  • anhedonia (zmniejszona zdolność lub brak zdolności do odczuwania przyjemności),
  • aspontaniczność (spadek, utrata spontaniczności zachowań i uczuć),
  • bierność, apatia, zubożenie wypowiedzi (wypowiadanie się pojedynczymi słowami o ubogiej treści, małe zróżnicowanie wypowiedzi),
  • awolicja (brak własnej woli czy jej ograniczenie),
  • spowolnienie ruchowe, mniejsza dbałość o siebie
warto wiedzieć
Przeczytaj również