umów wizytę

klinika medyczna balanced med kielce
balanced med kielce

Diagnostyka i leczenie

Oferuję specjalistyczną pomoc w zakresie diagnostyki i leczenia:

depresji

zaburzeń lękowych (nerwicowych)

zespołu natręctw (OCD)

choroby afektywnej dwubiegunowej (CHAD)
zaburzeń snu
zaburzeń odżywiania
zaburzeń i chorób psychicznych wieku podeszłego
psychoz (schizofrenii, halucynozy, zaburzeń urojeniowych)

zaburzeń zachowania

zaburzeń psychicznych u chorych somatycznie
zaburzeń psychicznych w okresie kryzysu życiowego

uzależnień od substancji psychoaktywnych i alkoholu, uzależnień behawioralnych

zwolnienia lekarskie

Istnieje możliwość wystawienia zwolnienia lekarskiego tylko w uzasadnionych stanem zdrowia przypadkach i po osobistym zbadaniu pacjenta.

cennik