Zobacz mój profil na

psychiatra kielce

Leki psychotropowe to farmaceutyki działające na psychikę. Informacje o nich często pojawiają się w popularnych mediach i chyba żadna inna grupa leków nie budzi tak wiele zainteresowania. Wiedza o lekach psychotropowych ma jednak często charakter powierzchowny i niestety oparta jest na mitach. W dobie nowoczesnej psychiatrii leki psychotropowe maja za zadanie powrót pacjenta do społeczeństwa”, ułatwiają mu funkcjonowanie bez negatywnego wpływu na sprawność psychomotoryczną a wyobrażenie pacjenta -„zombie” oparte jest na stereotypach.  

Ważne jest stwierdzenie i świadomość, że są to środki lecznicze. Dlatego leki psychotropowe należy odróżniać od "substancji psychoaktywnych"  jak określa się wszystkie środki, także nielecznicze, działające na psychikę a które mają szkodliwy czy wręcz toksyczny wpływ. Leki psychotropowe nie są substancjami odurzającymi, wprowadzającymi w trans czy w istotny sposób zakłócającymi normalną ludzką psychikę.

Nawet ich przewlekłe stosowanie nie uszkadza mózgu a wręcz przeciwnie prowadzi do poprawy neurotransmisji, do trwałych i korzystnych zmian receptorowych. Wiele leków z tej grupy ma udowodniony wpływ na neuroplastyczność mózgu.

Leki psychotropowe to bardzo niejednorodna grupa leków o różnorodnym działaniu min. przeciwlękowym, przeciwdepresyjnym, przeciwpsychotycznym, nasennym , uspokajającym.  

Jak większość leków także i leki stosowane w psychiatrii mają działania uboczne, jednak zdecydowana większość z nich nie zagraża zdrowiu i życiu pacjenta i jest przemijająca. Do takich działań niepożądanych należą występujące w początkowej fazie leczenia: senność, uczucie spowolnienia, spadek ciśnienia tętniczego, zawroty głowy, zaburzenia łaknienia lub odwrotnie, jak w przypadku niektórych leków przeciwdepresyjnych, nadmierne pobudzenie, niepokój czy bezsenność.

Większość leków psychotropowych nie jest uzależniająca, tylko niektóre z nich mogą prowadzić do zależności, dlatego psychiatrzy stosują je tylko doraźnie lub przez krótki czas.

Poważne powikłania stosowania tych leków zdarzają się bardzo rzadko, z pewnością nie częściej niż leków przeciwcukrzycowych czy np. kardiologicznych. Lekarz psychiatra mając specjalistyczną wiedzę zawsze indywidualnie i w zależności od potrzeb dobiera leki.

Nie należy obawiać się przyjmowania leków psychotropowych. Ich zadaniem jest poprawa funkcjonowania pacjenta a nie szkodzenie mu.

Należy pamiętać, że brak odpowiedniego leczenia zaburzeń czy chorób psychicznych prowadzi do trwalszych zaburzeń, pogarsza funkcjonowanie zawodowe, rodzinne i społeczne, prowadzi do poczucia wycofania, alienacji, uzależnień a w skrajnych przypadkach do prób samobójczych.

 

Warto wiedzieć

Samobójstwo- psychologiczny dramat czy chemia mózgu?

Samobójstwo- psychologiczny dramat czy chemia mózgu?
Wielokrotnie zastanawiamy się dlaczego ktoś targnął się na własne życie? Dlaczego mimo obecności kochanych osób, wspa...

Upiorna bezsenność. Higiena snu.

Upiorna bezsenność. Higiena snu.
Zaburzenia snu są jedną z częstszych dolegliwości, z którą pacjenci zgłaszają się do psychiatry.  Problem bez...

Objawy negatywne schizofrenii

Objawy negatywne schizofrenii
Objawy negatywne mogą się przejawiać m.in. wspomnianym już, stopniowym wycofywaniem się z dotychczasowych aktywności ...